Isolering - spørg fagmanden

Isolering

Hvordan isoleres et koldt gulv?

Et koldt gulv kan isoleres, hvis der er mulighed for adgang nedfra f.eks. en krybekælder. Der må dog ikke isoleres, hvis ikke der er en tæt dampspærre, da der ellers vil være risiko for ophobning af fugt i konstruktionen. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at tage gulvene op og lave efterisoleringen oppefra for at sikre, at damspærren er tæt. Etageadskillelse kan på visse huse isoleres udefra ved at lave nogle huller i facaden, som vi så blæser isoleringen ind igennem. Det anbefales at rådføre sig med os inden man går i gang, da der samtidigt skal tages hensyn til ventilation og Radon. Læs om gasarten her: 

Kan vi selv isolere på loftet?

Ja man kan godt isolere loftet selv. Der er dog et par ting, der kræver opmærksomhed. Først skal det sikres, at der er en brugbar damspærre, så der ikke er risiko for fugtophobning indeni isolering, hvor fugten ikke kan transportes væk. Man skal sikre, at der skal være luft ude langs siderne, så der kommer ventilation fra udhængene og op over loftet og ud på den anden side. Der skal holdes ca. 50 mm. afstand ud mod taget i tagfoden. Hvis der er en skorsten med renselem, skal gangbroen hæves med op, så det er muligt for skorstensfejeren at komme hen og rense skorstenen.
 

 

- Vi bygger på kvaliteten og Deres idéer!

Vi har dansk faguddannede folk indenfor alle disse fag