Priser

Priser på vores håndværkere.

Hos Allround Byg A/S er vi meget åbne omkring vores priser, da vi mener det er vigtigt med gennemsigtighed på dette punkt. Herunder ses vores timepriser indenfor de forskellige fag samt den procentdel vi ligger på vores materialer i avance.

TIMEPRISER:

Tømrersvend:

365,00 kroner ex. moms

Murersvend:

385,00 kroner ex. moms

Malersvend:

365,00 kroner ex. moms

Snedker:

365,00 kroner ex. moms

Anlægssvend:

365,00 kroner ex. moms
Låsesvend:

365,00 kroner ex. moms

Bygningskonstruktør:

450,00 kroner ex. moms

Tømrerlærling

265,00 kroner ex. moms

Murerlærling:

265,00 kroner ex. moms

Malerlærling:

265,00 kroner ex. moms

 Kloak:

385,00 kroner ex. moms

Vvs installatør:

385,00 kroner ex moms

Avance på materialer

Hos Allround Byg A/S tager vi 15% i avance på indkøbte materialer

 

Husgennemgang

Vi tilbyder også husgennemgang, hvis kunden står overfor huskøb og har brug for lidt vejledning eller gode idéer i forbindelse med dette. Medfører gennemgangen/vejledningen arbejde til Allround Byg A/S vil der ikke blive opkrævet en pris for dette. Hvis vi blot skal vejlede og/eller komme med vores vurdering af huset så tillader vi os at tage 1.600 kroner ex. moms for dette.

 

Total Entrepriser

Vi afgiver normalt samlet tilbud på total entreprise, men udføres mindre opgave kan dette også gøres efter regning.

Se vores aktuelle timepriser under de forskellige fag.

 

Byggeansøgning: 

Allround Byg A/S tager 2.800 kroner ex. moms for en komplet byggeansøgning indeholdende tegninger mv. Tegningerne er udarbejdet af vores ansatte bygingskonstruktør, og alt det kræver af kunden er en fuldmagt der giver Allround Byg A/S tilladelse til at ansøge på deres vegne. Prisen indeholder IKKE udarbejdelse af et komplet udbudsmateriale med beskrivelser af de anvendte materialer.

 

Muligheder for afregning:

- Efter regning betaler kunden for den medgåede tid og materialer (oftest billigste måde). Ved udførelse af opgaver med honorering efter medgået tid er vores minimum fakturering svarende til 1 time. 

- Ved Overslag gives et prisoverslag og arbejdet udføres efter regning. Prisen må ikke afvige med mere end 15% på det aftalte arbejde.

- Ved tilbud gives fast pris i henhold til aftale. Kunden betaler en smule mere, men er sikret at prisen ikke afviger på det aftalte arbejde.

 

Prisgaranti

Vi forsøger at levere det bedste produkt billigst muligt, men skulle du mod forventning have modtaget et billigere tilbud, forsøger vi gerne at matche dette. Det kræver dog, at vi får indsigt i det aktuelle tilbudsmateriale.

Vi har dansk faguddannede folk indenfor alle disse fag